Wednesday, March 18, 2009

Författardagböcker


En del facineras av att läsa om författares liv. Läs Jenny Tunedals artikel i Aftonbladet.
Här är exempel på publicerade författardagböcker:
Franz Kafka Dagböcker (1988)
Virginia Woolf Virginia Woolfs dagbok (1977–1984)
August Strindberg Ockulta dagboken (1963)
Witold Gombrowicz Dzienniki/dagböcker (1953–1968)
Anaïs Nin Anaïs Nins dagbok (1966)
Sylvia Plath The Journals of Sylvia Plath (1980)
Robert Musil Dagböcker (1998)
Joyce Carol Oates Dagbok 1973–1982 (2007)

Själv levde jag nästan Anais Nins liv under hela gymnasietiden - hennes dagböcker lästes om och om igen.
Här har bloggaren Lisa dokumenterat hennes lilla by där hon bodde under en period, utanför Paris.

No comments: