Wednesday, March 18, 2009

SAOL på nätet

Svenska akademins ordlista finns nu på nätet.
"Den första ordlistan gavs ut redan 1874. Den nyaste upplagan trycktes 2006 och är den trettonde i ordningen. Den innehåller 125 000 ord med uppgifter om stavning, uttal och i vissa fall betydelse. Nätupplagan av ordlistan kommer inte att kosta användaren någonting." står det på SvD´s hemsida.
Tips: Skrivarkonsulten

No comments: