Sunday, August 26, 2007

Litterära samtal med kvinnliga författare

En artikel i Astra Nova från -04, där Tomas Nydahl intervjuar författaren Agneta Klingspor. Bl a står där om hennes författarskap:
"Agneta Klingspor föder sig själv i sina böcker. Hon gör upp med barndomen, hon för en både förstående och aggressiv dialog med sina föräldrar och visar naket och brutalt hur svårt det är att skapa sig ett konstnärsliv när föräldragenerationen gör anspråk på att få korrigera eller hejda det. Man skulle kunna säga att hela Klingspors författarskap handlar om hur den lilla flickan växer och går igenom tonårstillvaron fram till ett liv som vuxen och hur hon under denna utveckling alltmer övertygas om att köttet, sexualiteten och den fysiska bönen är ett liv lika värdigt som något annat, och att hon med sina böcker bokstavligt talat förvandlar ordet till kött."
Artikeln finns med i Thomas Nydahls bok "Skrivandets portar - literära samtal med tio kvinnliga författare", Artéa Förlag AB, 2006

No comments: