Tuesday, October 18, 2011

Spökskrivarerbjudande


Spökskrivarna Jenny Dalhlberg och Johanna Wistrand (jag) har ett erbjudande fram till julafton. Det är för dig som vill skriva en roman men inte vill, kan eller hinner göra själva skrivarbetet själv!
Läs mer här.

No comments: